3 Års Garanti - BM Auto

Besøg også vores andre webshops: Dansk Farve Shop - Dansk Auto Shop

Garantibestemmelser

Omfattet af garantien

 • Der ydes 3 års garanti, Nogen reservedele kun 6 måneder. På de af os monterede og købte reservedele.
 • Garantien omfatter den eller de reservedele, der er fejlbehæftet.
 • Som skyldes fabrikations- eller materialefejl.
 • Garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden.
 • Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 24 måneders reklamationsret på nyisatte dele – dog minimum 36 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.


Ej omfattet af garantien

 • Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde samt forbrugsvarer og værktøj.
 • Garantien omfatter ikke fejl og defekter, som kan skyldes andre fejl på køretøjet.
 • Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontage, fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, mislighold, overlast, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse, forkert brændstof, olie, smøremidler mv. eller ydre påvirkninger, herunder også hærværk.


Garantiperiode

 • Garantien gælder i 3 år fra BM Auto Mjang`s fakturadato. Ved chiptuning og eller andre konstruktiv ændringer af bil / varebil, må der forventes at garanti bortfalder.


Betingelser

 • En forudsætning for Reklamations dækning er, at bilen er vedligeholdt som anvist i servicehæftet eller lignende dokumentationsmateriale. F.eks. skal serviceintervaller, herunder olieskift, være overholdt. Ved chiptuning og eller andre konstruktiv ændringer af bil / varebil, må der forventes at reklamationret bortfalder.


Dokumentation

 • Sammen med indsendelse af den fejlbehæftede reservedel SKAL samtlige fakturaer i sagen medsendes (oftest faktura fra leverandør til mekaniker og faktura fra mekaniker til slutbruger).


Sagsbehandling

 • Garantisagen skal indleveres til den leverandør, der har leveret reservedelen, medmindre andet er aftalt ved forudgående henvendelse til leverandør.
 • Reklamation skal ske snarest efter konstatering af fejlen/defekten.
 • Leverandørens almindelige betingelser for reklamationsret/mangler er ligeledes gældende i garantisager.


Ikrafttræden

 • Garantibestemmelserne gælder for alle køb af reservedele foretaget hos BM AUTO MJANG efter 1. september 2012 og træder i stedet for lignende, generelle bestemmelser, der måtte ligge forud for disse.


Opret dig som bruger på BM AUTO MJANG

Eller kontakt os på:

Tlf.: +45 40276856

Mail: auto.mjang@mail.dk